Ga naar de inhoud

Vergoeding gebruik AED

Heeft u een onderhoudsovereenkomst bij de leverancier van uw AED, dan worden de elektroden en eventueel de batterij over het algemeen door dat contract gedekt zonder verdere kosten en rompslomp. Neem in geval van inzet zo spoedig mogelijk contact met uw AED onderhoudsbedrijf op, zodat zij de AED zo spoedig mogelijk weer inzet-gereed kunnen maken.

Heeft u geen onderhoudsovereenkomst?

De minister van VWS heeft budget ter beschikking gesteld om de verbruikskosten van de Automatische Externe Defibrillator (AED) na een reanimatie te vergoeden. Deze regeling is bedoeld om het verbruik van AED’s zo laagdrempelig mogelijk te maken. Dat is heel belangrijk want elke AED-inzet is immers gericht op levensreddend handelen. 

Vanaf 2018 kunnen consumenten en organisaties (niet zijnde een WMG-zorgaanbieder) de kosten voor de directe inzet van AED’s vergoed krijgen. In Voorschoten gaat dat via de Regionale Ambulancevoorziening Hollands Midden (RAVHM).

  • Mocht uw AED’s bij Hartveilig Voorschoten in beheer zijn en heeft u een onderhoudsovereenkomst, dan kunnen wij u ‘ontzorgen’ en het contact met het onderhoudsbedrijf onderhouden en de inzetbaarheid regelen.
 
  • Voor AED’s zonder onderhoudsovereenkomst en in beheer bij Hartslag Voorschoten, schaffen wij de nieuwe elektroden en eventueel  de accu aan en maken wij uw AED weer gebruiksklaar. Daarnaast dienen wij de declaratie bij de RAVHM in.