Ga naar de inhoud

Niet iedereen wenst te worden gereanimeerd.
Stichting Hartveilig Voorschoten respecteert dit en hecht er grote waarde aan dat de vrijwillige hulpverleners deze wens ook respecteren.

Hoe ga je hier als hulpverlener mee om?
Vrijwillige hulpverleners kunnen in een situatie komen waarin zij zich geconfronteerd zien met beslissing om wel of niet te reanimeren. Hoe ga je om met een situatie waarin omstanders of familie aangeven dat het slachtoffer niet gereanimeerd wenst te worden?

Bovendien, als je als hulpverlener bent gealarmeerd via de meldkamer, betekent dit dat de ambulances en soms zelfs de traumahelikopter ook al onderweg zijn. Wat doe je dan?

Niet reanimeren penning
De Vereniging Voor Vrijwillig Levenseinde (NVVE) stelt penningen beschikbaar die om de hals gedragen kunnen worden door iedereen die niet wenst te worden gereanimeerd. Als je als hulpverlener deze penning aantreft, hoef je niet te starten met de reanimatie.

Informatiefolder NVVE
De NVVE heeft een folder uitgegeven met uitgebreide informatie over reanimeren en de wens om niet gereanimeerd te willen worden. De folder kunt u hier downloaden.

Heeft u de wens om niet te worden gereanimeerd? Help de hulpverlener!
U maakt de situatie voor de vrijwillige hulpverlener aanmerkelijk eenvoudiger door de niet reanimeren penning te dragen. Dit helpt tevens bij de verwerking door de hulpverlener achteraf, omdat de hulpverlener zich niet schuldig hoeft te voelen over zijn besluit om wel of niet tot reanimatie over te gaan.

Wilt u meer informatie? Bezoek dan de website van de NVVE.

Of kijk op de website van Laat me gaan