Ga naar de inhoud

Steun ons

Zonder uw steun hebben wij het heel zwaar!

Stichting Hartveilig Voorschoten is geen commercieel bedrijf, maar een stichting zonder winstoogmerk. Omdat wij voor het uitbreiden en in stand houden van de uitbreiding van de 6-minuntenzone en het  ‘Hartveiliger maken van  Voorschoten’  geen subsidie krijgen zijn wij volkomen afhankelijk van supporters en sponsors voor dit doel.

Alle sponsorgelden en donaties komen geheel ten goede aan het ‘Hartveiliger maken van Voorschoten’ met andere woorden dat onze AED tot ieders beschikking staat in het geval van een circulatiestoornis van het hart. Denk daarbij dan aan aanschafkosten voor nieuwe AED’s met benodigde materialen zoals buitenkasten, batterijen, elektroden en het onderhouden van het AED-netwerk en diefstalverzekeringen op de AED’s.

Stichting Hartveilig Voorschoten is een Algemeen Nut Beoogde Instelling en heeft zodoende een ABNI beschikking. Schenkers aan de Stichting Hartveilig Voorschoten kunnen hierdoor gebruik maken van fiscale voordelen. Om te berekenen wat voor uw situatie de fiscale voordelen zijn, kunt u links klikken op de knop rekenmodule van anbigift.nl