Ga naar de inhoud

Missie & Visie

Bij de oprichting van Stichting Hartveilig Voorschoten werd bekend dat slechts 12% van de mensen een hartstilstand overleeft.
Dit was mede door de inzet van mensen, die toevallig in de buurt waren en hulp konden bieden.
Aan dit toeval wil stichting Hartveilig Voorschoten een einde maken door een 6-minutenzone in Voorschoten te verwezenlijken, te onderhouden en uit te breiden. Hiervoor is het belangrijk dat er genoeg burgerhulpverleners bereid zijn om te helpen, die bij een reanimatie daadwerkelijk kunnen reanimeren en een AED (Automatische Externe Defibrillator) kunnen bedienen.
Om dit duidelijk vorm te kunnen geven is er een missie en een visie opgesteld:

Missie
De missie van Stichting Hartveilig Voorschoten is:
● het beschikbaar stellen van voldoende AED’s;
● het vergroten van de slagingskans van reanimaties door goede burgerhulpverlening in de ruimste zin van het woord.

Stichting Hartveilig Voorschoten staat voor het bieden van kwalitatief hoogstaande reanimatie. Zowel in de uitvoering zelf, als door de burgerhulpverleners die reanimeren. Met naar behoren werkende apparatuur, die goed onderhouden wordt.
Deze uitgangspunten zijn de bouwstenen van ons fundament.

Visie
Onze ambitie is om voldoende AED’s in de gemeente Voorschoten te realiseren, die ook het hele jaar door 24 uur per dag, 7 dagen per week (365/24/7) beschikbaar zijn voor de burgerhulpverleners en eenieder die een AED nodig heeft om een medemens te kunnen defibrilleren.
Daarnaast is onze ambitie om voldoende potentiële burgerhulpverleners te motiveren, zich aan te melden bij HartslagNu, het landelijke systeem dat door de meldkamer gebruikt wordt om burgerhulpverleners op een reanimatie oproep te attenderen. Het opleiden van burgerhulpverleners vindt momenteel bijv. plaats in samenwerking met EHBO Vereniging Voorschoten of het Rode Kruis. Door de inhoud van het scholingsaanbod, de nadruk op de herhaling daarvan en door de mogelijkheid van professionele nazorg na een reanimatie neemt de kwaliteit van de reanimatie toe.
Dit zijn belangrijke aspecten voor de kwaliteit en de slagingskans bij reanimatie.