Ga naar de inhoud

Een derde van de reanimatiescholingen verlopen

  • door

Bericht afkomstig van van onze partner: HartslagNu:

Van de 270.000 geregistreerde burgerhulpverleners in Nederland heeft 30% de jaarlijkse opfris reanimatiecursus niet gevolgd. Dat blijkt uit onze cijfers. De achterstallige scholing kan er op termijn toe leiden, dat de burgerhulpverleners niet meer opgeroepen worden bij meldingen van een hartstilstand.

Verschil per provincie
In welke mate het aantal burgerhulpverleners afneemt, verschilt per provincie. Zo is de daling in de provincie Zuid-Holland het grootst: 34 procent. De provincie Limburg verliest procentueel de minste burgerhulpverleners. Daar geldt een afname van 26 procent. Veel burgerhulpverleners raakten op achterstand door de coronamaatregelen. Daardoor was het niet of beperkt mogelijk om een reanimatiecursus te volgen. Aart Bosmans, voorzitter van HartslagNu: “Voor de pandemie zat het bij mensen in het systeem om een opfriscursus te volgen. Die gewenning is nu verdwenen. We hebben meerdere keren een herinnering gestuurd naar de mensen, maar dat heeft helaas niet het gewenste effect gehad.”

Stijgende lijn
Voor een betrouwbaar oproepsysteem is het belangrijk dat burgerhulpverleners hun kennis en vaardigheden bijhouden. Om die reden vragen wij aan burgerhulpverleners om jaarlijks een herhalingscursus te volgen. In de periode september 2022 tot november 2022 nam het aantal opnieuw getrainde burgerhulpverleners toe van 73% naar 78% nu. Bosmans: “We zien gelukkig een stijgende lijn. Burgerhulpverleners geven in toenemende mate gehoor aan onze oproepen, om zich opnieuw te trainen.“

Inactief
Burgerhulpverleners die de herhaaltraining niet volgen of deze niet hebben geregistreerd, dreigen uit het oproepsysteem gehaald te worden. “Dat is bedoeld als stok achter de deur. In de praktijk zullen ook andere factoren meewegen, zoals hoe vaak iemand reageert op een oproep. Als een account al langere tijd inactief is, dan zal deze inderdaad worden verwijderd.”

Solide systeem
Op dit moment kunnen nog steeds voldoende burgerhulpverleners opgeroepen worden. Bosmans spreekt van een solide systeem: “Zelfs tijdens de corona pandemie, toen er niet getraind kon worden, zagen we dat er voldoende burgerhulpverleners naar het slachtoffer gingen. Het is niettemin belangrijk dat burgerhulpverleners toch een herhaaltraining volgen, want we zijn gebaat bij veel opgeleide, actieve burgerhulpverleners.” Elke dag melden zich gemiddeld 80-100 nieuwe burgerhulpverleners aan. Zij blijven continue nodig om slachtoffers van een hartstilstand binnen 6 minuten de juiste hulp te bieden. Zo verbeteren de overlevingskansen.

Beroepsmatig
Wie denkt dat burgerhulpverleners zonder herhaalcursus direct ongeschikt zijn om te reanimeren, heeft het mis. Bosmans: “Onder de burgerhulpverleners bevinden zich veel mensen met ruime reanimatie-ervaring en mensen die beroepshalve kunnen reanimeren. Bijvoorbeeld een verpleegkundige of een EHBO-er. Bovendien zijn er mensen die wel getraind zijn, maar dit vergeten hebben dit opnieuw te registreren.”