Ga naar de inhoud

Hartveilig Voorschoten vernieuwt!

  • door

Met de plaatsing van een AED bij Theehuis Jansland is een lang gekoesterde wens van het theehuis in vervulling gegaan en is daarmee gelijk de aftrap van de vervanging van oude AED’s en buitenkasten van Stichting Hartveilig Voorschoten.

De komende tijd, tot medio december, zal u meerdere mooie witte kasten met AED zien verschijnen in het dorp.

Daarnaast zal een elftal AED’s vervangen worden, omdat deze de leeftijd van 11 jaar gepasseerd zijn en na een jaar of 10 kan de AED-fabrikant de optimale werking niet meer garanderen. Na een ruim jaar wachten, uitstel vanwege corona en chip-tekorten is het dan nu eindelijk zover!

Als de 112-meldkamer een reanimatie-oproep binnenkrijgt, worden burgerhulpverleners, die aangesloten zijn bij HartslagNu direct naar het slachtoffer gestuurd om eerste hulp te verlenen of naar dichtstbijzijnde AED gestuurd om deze op te halen. 

Stichting Hartveilig Voorschoten, stelt haar AED’s 24/7 beschikbaar via HartslagNu. De stichting zorgt ervoor deze AED’s inzetbaar te houden en de 6-minutenzone te onderhouden en uit te breiden en is afhankelijk van donaties en sponsoren. Kijk voor meer informatie en locaties van ons bekende AED’s op AED locaties